Hóman Bálint: Tudományos történetirásunk megalapitása a XVIII. században - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai I. 5. (Budapest, 1920)

Next