Horusitzky Henrik: Részlet Budapest Székesfőváros Duna-balparti területe földtani, talajtani és vizi viszonyainak ismeretéhez. Felolvasta 1922. évi február hó 17-én - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 1/9. (Budapest, 1924)

Next