Horváth Sándor O.P.: A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. Felolvasta 1922. évi március hó 3-án - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 1/4. (Budapest, 1922)

Wriggmgmm

Next