Horváth Sándor O.P: Ismereteink egyneműsége és a hittételek - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai

«y./W A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAi szerkeszti SCHÜTZ ANTAL osztálytitkár I. kötet. ,______________________________________________, 6. szám. ISMERETEINK EGYNEMŰSÉGE ÉS A HITTÉTELEK HORVÁTH SÁNDOR O. P. R. TAGTÓL Felolvasta a Szent István Akadémiában 1924. nov. 7. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1925.

Next