Hoványi Ferenc: Fensőbb katholicismus elemei I. - Házi Könyvtár 38. (Budapest, 1881)

XXXV HL MMIIIIIIIIIIIIM XXXVIII IRTA HOVAXYI. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. MÁSODIK KIAD­ÁS.

Next