Huber Lipót: A napkeleti bölcsek (Szent Máté 2, 1-12). Exegetikus tanulmány - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 70. (Budapest, 1908)

A SZ­E­N­T-I­ST­VÁN -TÁ­RSU­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK „A .... FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL A NAPKELETI BÖLCSEK (SZENT MÁTÉ 2, 1—12.) EXEGETIKUS TANULMÁNY IRTA HUBER LIPÓT A SZENT-ISTVÁN -TÁRS­ULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA Felolvasta a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1907. szept. 19-ikén tartott ülésében BUDAPEST KIADJA A SZENT­ ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS ÍROD. OSZTÁLYA 1908 Áru 8 korona.

Next