Iványi Béla: A győri Székeskáptalan régi számadáskönyvei - A Szent István Akadémia történelem-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai I. 1. (Budapest, 1918)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA TÖRTÉNELEM-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI . . . szerkeszti DŐRY FERENC osztálytitkár 1. kötet. ,_____________________________________________, 1. szám. A GYŐRI SZÉKESKÁPTALAN RÉGI SZÁMADÁSKÖNYVEI IVÁNYI BÉLA RENDES TAGTÓL. Felolvasta 1917. évi november hó 23-án. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1918.

Next