Iványi Béla: Báró Sennyey László S. J. nagyszombati rector római utazásai - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai II. 1. (Budapest, 1929)

Next