IX. Pius pápának apostoli levele a Szűz Isten-Anyja' szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról (Buda, 1855)

SZENTSÉGE^ URUNKNAK, ISTEN' GONDVISELÉSÉBŐL EE. PIUS PÁPÁNAK «ramu LEVELE SSBEPIiÖTIULEM Н1ТАШАТ1 elhatározásáról. Romában 1§54. KIADTA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. / * í í

Next