Kadic Ottokár: A budavári barlangpincék földtani viszonyai. Előadta a Szent István Akadémia IV. osztályának 1936 november 27-én tartott ülésén - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 3/4. (Budapest, 1939)

^ «s. új M­A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA MENNYISÉGTAN-, TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK ÉRTEKEZÉSEI SZERKESZTI PAPP KÁROLY OSZTÁLYTITKÁR III. kötet. _________________________________________________________4. szám A BUDAVÁRI BARLANGPINCÉK FÖLDTANI VISZONYAI IRTA KADIC OTTOKÁR RENDES TAG Előadta a Szent István Akadémia IV. osztályának 1936 november 27-én tartott ülésén HÁROM MŰMELLÉKLETEN NÉGY ÁBRÁVAL BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1939

Next