Karácson Imre: Két török diplomata Magyarországról a XVIII. században - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 3. (Budapest, 1894)

A SZENT-ISTVAN-TARSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL. 3. szám. KÉT TOROK DIPLOMATA MAGYARORSZAG ROI. A XVIII. SZÁZADBAN. Dr. KARÁCSON IMRE RENDES TAGTÓL. Felolvastatott a tud. és irod, osztály 1894. márczius 14-ikén tartott ülésében. BUDAPEST, 1894. KIADJA A SZEKT-ISTVÁN-TÁBSÜLAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next