Karácsonyi János: Az Argyasi (Argesi, Ardsisi) püspökség - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 53. (Budapest, 1905)

A SZ­E­N­T-I­ST­VÁN -TÁR­S­U­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL 63. sz. ________________■ 53. sz. AZ ARGYASI (ARGESI, ARDSISI) PÜSPÖKSÉG IRTA KARÁCSONYI JÁNOS dr. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1905 április 13-án tartott Illésén. BUDAPEST KIADJA A SZENT­ ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1905 Ára 40 fillér

Next