Kecskés Pál: A modern lélektan és a skolasztika. Székfoglaló értekezésül felolvasta s bemutatta 1930. évi május hó 16-án - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának értekezései 2/3. (Budapest, 1930)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSÁt szerkeszti TÓTH TIHAMÉR osztálytitkár II. kötet. . _____ __________________________________________ 3. szám. A MODERN LÉLEKTAN ÉS A SKOLASZTIKA KECSKÉS PÁL RENDES TAGTÓL SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉSÜL FELOLVASTA S BEMUTATTA 1930. ÉVI MÁJUS HÓ 16-ÁN BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1930.

Next