Kiss Menyhért: Az aranypók és egyéb elbeszélések - Családi regénytár 44. (Budapest, 1906)

STBPHANEUM NYOMDA R. T. Budapest, VIII. kér., Szentkirályi-utcza 28/a.

Next