Kniewald Károly: Hartwick győri püspök agenda pontificalisa - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUD­OMÁN­YI BÖLC­SE­LETI OSZTÁLYÁNAK ÉRTEKEZÉSEI szerkeszti : HORVÁTH KONSTANTIN osztálytitkár III. kötet. 6. szám. HARTWICK GYŐRI PÜSPÖK AGENDA PONTIFICALIST A írta KNIEWALD KÁROLY KÜLTAG Felolvasta a Szent István Akadémia I. osztályának 1940. december 6-án tartott ülésén FORDÍTOTTA KÜHÁR FLÓRIS O. S. B. RENDES TAG BUDAPEST. 1941 K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A

Next