Kőrösi Albin: Cervantes élete és művei. A költő egyetlen hiteles arcképével - A Szent István Akadémia Nyelv- és Széptudományi osztályának felolvasásai 1/1. (Budapest, 1918)

4P* •m­gm* f A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAi szerkeszti VARGHA DAMJÁN osztálytitkár 1. kötet. . . 1. szám. CERVANTES ÉLETE ÉS MŰVEI (A KÖLTŐ EGYETLEN HITELES ARCKÉPÉVEL) KÖRÖSI ALBIN RENDES TAGTÓL Bemutatta az 1917. évi február hó 9-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R­T. 1918. * 9- ct

Next