Kuminetz Géza (szerk.): A klerikusi életszentség bölcseleti, teológiai alapjai és kánonjogi garanciái. Teológiai tanulmányok - Varia theoligica 1. (Budapest, 2010)

Next