Leopold Antal: Esztergom régi látképei. Székfoglaló gyanánt előadta a Szent István Akadémia II. osztályának 1942 október hó 9-én tartott ülésén - A Szent István Akadémia II. Történelem-, Jog- és Társadalomtudományi Osztályának értekezései 3/5. (Budapest, 1944)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA II. TÖRTÉNELEM-, JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK ÉRTEKEZÉSEI szerkeszti MESZLÉNYI ANTAL osztálytitkár III. kötet..____________________________________________. 5. szám. ESZTERGOM ÁG­I LÁTKÉPEI IRTA LEPOLD ANTAL RENDES TAG Székfoglaló gyanánt előadta a Szent István Akadémia II. osztályának 1942 október hó 9-én tartott ülésén. 15 M­VM ELL .ÉK I. ÉTTEL BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 19-1-1­1

Next