Leskó József: Szaicz Leó, a katholikus ujságirás magyar úttörője. Irodalomtörténeti tanulmány - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből (Budapest, 1898)

SZAICZ LEO A KATHOLIKOS ÚJSÁGÍRÁS MAGYAR ÚTTÖRŐJE. IRODALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNY. IRTA LESKÓ JÓZSEF. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és írod. Osztályának 1898. máxczius 10-én tartott ülésében. Külön lenyomat a „KATHOLIKUS SZEMLE“ XII. évfolyamából. BUDAPEST, T898. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom