Lewis, C. S.: Caspian herceg (Budapest, 1988)

NARNIA legendájának második kö­tetét tartja kezében az olvasó. A tör­ténetből megtudhatjuk, hogyan győzi le a bátor és jószívű Caspian herceg Namia kegyetlen urait, a trónbitorló telmarinokat A gonosz Miraz király udvarában él egy Cornelius nevű tudós törpe, aki még emlékszik Naria fénykorára. Az ő segítségével Caspian megismerkedik a telmarinok üldözése miatt bujkáló „namiai őslakosokkal”, a beszélő álla­tokkal Caspiant eleinte csupán az események sodorják, később azonban egyre nagyobb örömmel és elszántság­gal áll az elnyomottak élére, hogy végül szervezője és irányítója legyen igaz­ságos harcuknak. A szerencsés, vidám befejezésig ren­geteg fordulat, izgalom, jó barát és rosszakaró kíséri útján a herceget. Az első kötetből már jól ismert négy testvér (Peter, Edmund, Susan és Lucy) ezúttal sem marad távol az események­től. Aktív segítői lesznek Caspiannak és a beszélő állatoknak. Aslan, az oroszlán pedig a legreménytelenebb­nek tűnő pillanatban jelenik meg ismét, hogy igazságot tegyen a jók és a gono­szok között.

Next