Lukcsics Jószef: Középkori pápai adókönyvek - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 69. (Budapest, 1908)

U­A.lo. A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL KÖZÉPKORI PÁPAI ADÓKÖNYVEK IRTA Dr. LUKCSICS JÓZSEF. Felolvasta a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1908. február 27-ikén tartott ülésében BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1908 Ára 60 fillér.­­173$/4

Next