Mailáth József: Szocializmus és katholicizmus - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 60. (Budapest, 1907)

-».* ?-i SZOCIALIZMUS KATHOL­IC­IZMUS IRTA (jgVASLÁTH JÓZSEF GRÓF Telolvastatott a Szent-István-Társulat Tudományos és irodalmi osztályának 1906. évi deczember 14-dikén tartott ülésében. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1907

Next