Marczell Mihály: Emlékbeszéd Tóth Tihamér veszprémi megyéspüspök, Akadémiánk rendes tagja és I. osztályának volt titkára felett. A Szent István Akadémia 1940. évi április hó 19-én tartott együttes-ülésén elmondotta Marczell Mihály rendes tag - A Szent István Akadémia emlékbeszédei 3/3. (Budapest, 1940)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA EMLÉKBESZÉDEI SZERKESZTI PAPP KÁROLY FŐTITKÁR III. kötet. •____________________________________________________, 3. sZáM. EMLÉKBESZÉD­ TÓTH TIHAMÉR VESZPRÉMI MEGYÉSPÜSPÖK, AKADÉMIÁNK RENDES TAGJA ÉS I. OSZTÁLYÁNAK VOLT TITKÁRA FELETT A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA 1940. ÉVI ÁPRILIS HÓ 19-ÉN TARTOTT EGYÜTTES­ ÜLÉSÉN ELMONDOTTA MARCZELL MIHÁLY RENDES TAG Három műmelléklettel. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1940

Next