Meszlényi Zoltán: A kánonjogi tanulmányok fontossága - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai II. 2. (Budapest, 1930)

Next