Molnár Kálmán: A jogfolytonosság helyreállitásának jogelvi szükségessége és lehetősége - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai II. 3. (Budapest, 1930)

Next