Molnár-Vid, Bartolomej: Modlitebná Knižka pre Vojakov. Modlitby a naucˆenia pre slovenskych katolickyh vojakov

Next