Nemes György - Nemes Rita - Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan. Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára - A Szent István Társulat hittankönyvei 11. (Budapest, 2016)

Nemes György-Nemes Rita-Mácsik Mária

Next