Notter Antal: Az egyház törvényhozó joga a házasság kötelékére vonatkozólag - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 48. (Budapest, 1904)

A S­Z­E­N­T -IS­T­VÁN - TÁR­S­U­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSÉBŐL. 48. sz. , ______48. sz. AZ EGYHÁZ TÖRVÉNYHOZÓ JOGA A HÁZASSÁG KÖTELÉKÉRE VONATKOZÓLAG. IRTA 1)R NOTTER ANTAL. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. oszt. 1903. dec. 15. tartott ülésében. Külön lenyomat a Hittudományi Folyóirat 1904. évi folyamából. BUDAPEST. KIADJA A SZENT­ ISTVÁN TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA, 1904. Ára 1 korona 60 fillér.

Next