Pázmány Péter: Keresztény imádságoskönyv (Pest, 1851)

PESTEN. 1851. Щ KiseuTels és Emich könyvayomd. щ most pedig ezen hiteles, gondosan át- 14 f]| nézett, és egy toldalékkal inegbövített Я , tizenhatodik kiadásban közrebocsát а I tg iá s olcsó könvvkiadá-társulat. Fiiiiif műi i A BOLDOG EMLÉKEZETŰ KARDI- | NÁL ÉS ESZTERGOMI ÉRSEK; \ W KERESZTÉNY 1 TM A n 0 А Л A C V АЛТ V V

Next