Pokorny Emánuel (szerk.): Ájtatossági gyakorlatok. Imádságok és egyházi énekek a római katholikus ifjuság számára (Budapest, 1912)

ÁJTATOSSÁGI GYAKORLATOK IMÁDSÁGOK ÉS EGYHÁZI ÉNEKEK A RÓMAI KATHOLIKUS IFJÚSÁG SZÁMÁRA SZERKESZTETTE POKORNY EMÁNUEL VALLÁSTANÁR Az esztergomi főegyházm. hatóság engedelmével HARMADIK KIADÁS BUDAPEST KIADJA A SZENT-1STVÁN-TÁRSULAT 1912.

Next