Pór Antal: Nagy Lajos király viszonya az Aquiléjai pátriárkákhoz. Történeti tanulmány, felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1900 június 12-én tartott ülésén - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 39. (Budapest, 1900)

Next