Prohászka Ottokár: Produktiv-e a pénz?. Nemzetgazdasági tanulmány - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből (Budapest, 1897)

PRODUKTIVE A PÉNZ? NEMZET GAZ DASÁGr I TAN U LMÁN Y. Dr. PROHÁSZKA OTTOKÁR RENDES TAGTÓL. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és írod. Oszt. 1897. évi április lió 28-ikán tartott gyűlésén. BUDAPEST, 1897. KIADJA A SZENT-IST VÁN - TÁB SÜLAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom