Radó Polikárp: Az Úr születésének évszaka - A Szent István Akadémia Hittudományi-Bölcselei Osztályának értekezései 3/4. (Budapest, 1939)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK ÉRTEKEZÉSEI szerkeszti HORVÁTH KONSTANTIN osztálytitkár III. kötet. ____________________________________________4. szára. AZ ÜR SZÜLETÉSÉNEK ÉVSZAKA (DIE JAHRESZEIT DER GERURT DES HERRN) IRTA RADÓ POLIKÁRP 0. S. B. RENDES TAG Felolvasta a Szent István Akadémia I. osztályának 1932 május 13-án tartott ülésén BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1939

Next