Schaeffer Sebestyén: Kolping Adolf. Életrajz - Két könyv a katholikus legényegyletről. Első könyv - Házi Könyvtár 53. (Budapest, 1887)

KÉT KÖNYV A KATHOLIKUS LEGÉNYEGYLETRŐL. KOLPING ADOLF. ÉLETRAJZ. A GYÖREGY HÁZMEGYEI HATÓSÁG ENGEDET.MÜVEI,. BUDAPEST. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSUIjAT. 1 887. ELSŐ KÖNYV;

Next