Scheffler János: Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 2/1. (Budapest, 1928)

Next