Schermann Egyed: Adalékok az állami könyvcenzura történetéhez. Magyarországon Mária Terézia haláláig - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 2/2. (Budapest, 1928)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSát szerkeszti TÓTH TIHAMÉR osztálytitkár II. kötet. . _____________________________________. 2. szám. ADALÉKOK AZ ÁLLAMI KÖNYVCENZURA TÖRTÉNETÉHEZ MAGYARORSZÁGON MÁRIA TERÉZIA HALÁLÁIG SCHERMANN EGYED» RENDES TAGTÓL Felolvasta 1918. évi május hó 3-án. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1928.

Next