Sörös Pongrácz (szerk.) - Sörös Pongrácz: Az elenyészett bencés apátságok - A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 12/B. (Budapest, 1912)

A PANNONHALMI SZENT-BENEDEK-REND TÖRTÉNETE. A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG, KIRÁLYSÁG ÉS BENCZÉS-REND FÖNNÁLLÁSÁNAK KILENCZSZÁZADOS EMLÉKÉRE KIADJA A PANNONHALMI SZENT-BEN ED EK-REND. SZERKESZTI SÖRÖS PONGRÁCZ PANNONHALMI FŐISKOLAI TANÁR, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJA TIZENKETTEDIK KÖTET, ti) AZ ELENYÉSZETT BENCZÉS APÁTSÁGOK. BUDAPEST, STEPHANEUM NYOMDA R. T. 19:2.

Next