Stolpa József: A közigazgatás és biráskodás elválasztása a katholikus egyházban - A Szent István Akadémia Történelmi-, jog- és társadalomtudományi osztályának felolvasásai I. 6. (Budapest, 1924)

Next