Szémán István: Csodatevő Szent Miklós élete és csodái 1. - Népiratkák 284. (Budapest, 1913)

A Szent-István-Társulat kiadásában Budapest, VIII. kér., Szentkirályi-u. 28. szám, megjelent NÉPIRATKÁK. Folyószámok szerint. (Az elhagyott számok már elfogytak.) 5. A vén Rókáné, 4 fii. — 8. Remete Péter, a derék földmíves, 8 fii. — 9. Egy délután Antal bácsiéknál, 10 fii. — 10. I. Czinkotai kántor. II. Hogyan boldogulhatunk ? 4 fii. — 11. DeréLBálint kántor uram beszélgetései az ünnepek és vasárnapok megszenteléséről, 4 fii. — 12. A nagyravágyó, 4 fii. — 13. A szövetkezetek előnyei, 10 fii. — 17. Eldorádó, 20 fii. — 18. Egy szem barac.zkmag, 6 fii. — 19. A nagy lutri, 6 fii. — 20. Szivet szívért, 6 fii. — 21. Mester uram a nevelésről, 6 fii. — 22. A gárdonyi bíró, 10 fii. — 25. A mit nálunk még kevesen tudnak, 6 fii. — 26. Hogyan lett Lajtor uram módos emberré, 6 fii. — 28. Mi a magyar gazda büszkesége, 6 fii. — 29. Máté bátya és a kisértetek, 6 fii. — 30. Az én szivem ilyen; hát a tied milyen? 6 fii. —31. A két szomszéd, 8 fii. — 32. Az Ígéret adományt vár, 16 fii. — 34. Isten jutalmaz és büntet, 8 fii. — 35. A gyermek — Isten áldása, 6 fii. — 36. Kerüljük a pletykát! 8 fii. — 37. Faragó uram baja, 6 fii. — 38. Mátyás király, a nép barátja, 6 fii. — 40. A mire Isten áldást nem adott, 8 fii. — 41. Szent Alajos élete, 8 fii. — 42. A templom tiszteletben tartásáról, 6 fii. — 43. A pokol útja, 6 fii. — 44. A szelényi kút, 6 fii. — 45. A Balaton tündérei, 6 fii. — 46. Beszélgetés a kántortanítói hivatal fontos voltáról, 6 fii. — 47. Mária-Radna rövid története, 12 fii. — 48. Menjünk Amerikába? 6 fii. — 49. Bogár Böske, 6 fii. — 50. A jó egészség könyve, 30 fii. — 51. A bucsuki kőkereszt, 6 fii. — 52. Isten áld, Isten ver, 6 fii. — 53. Simor János herczegprimás élettörténete, 6 fii. — 54. Segur, rövid és bizalmas feleletek a keresztény vallás ellen leginkább elterjedt ellenvetésekre, 40 fii. — 55. A római pápa izenete a munkások álla­potáról, 12 fii. — 56. Rozzant szekér, sánta ló, 10 fii. — 58. Deres Mihály sorsa, 6 fii. — 59. A keresztény ellenség­szeretet, 4 fii. — 60. A gonosz szomszéd, 6 fii. — 61. A két czinkos, 6 fii. — 62. A becsületesség jutalma, 10 fii. — 63. Borúra derű, vagy az 1867-iki kiegyezés története, 12 fii. — 64. A magyar szent korona és a koronázási jelvények, 16 fii. — 65. Szent Lássló király, 12 fii. — 66. A koleráról, .4 fii. — 67. Falusi rossz szokások, 8 fii. — 68. Az Isten keze, 8 fii. — 69. Kender uram mulatságos esete, 6 fii. — 70. Az új pénz, 12 fii. — 71. A falu árvája, 6 fii. — 72. János gazda boldog­sága, 10 fii. — 73. Újabb falusi levelek a polgári házasságról, 12 fii. — 74. ХШ. Leó pápa élete, 10 fii. — 75. A római pápáról, 8 fii. — 76. Mit kell tudnunk a parancsolt böjtökről, 8 fii. — 77,Nem mind arany, a mi fénylik, 8 fii. — 78. Bús Pál története, 6 fii. — 79. A ha­zugság útja, 10 fii. — 81. A léleklátó, 6 fii. — 82. Az ölyvedi kántor, 24 fii. — 83. A fekete kenyér, 4 fii. — 84. Meszes János bűne, 6 fii. — 86. Jézus születése, 10 fii. — 91. A jámbor társulatokról, 12 fii. — 95. A balásfalvi bankócsinálók, 8 fii. — 96. A káromkodó nyelv, 8 fii. — 98. A csöregi czifra szűr, 12 fii. — 100. Lelkipatika, 24 fii. 101. Karácsonyi pásztorjáték, 10 fii. — 102. Szent Filomena törté

Next