Szent István Társulat pénztári számadáskönyve 1861-1876

Next