Szent István Társulat - Szentkirályi utcai székház államosítása

10/1 Budapesti közp.kir. járásbíróság telekkönyvi hivatala által kiállított birtokállási lap, tulajdoni lap és teherlapok

Next