Szent István Társulat választmányi- és bizottmányi gyűléseinek 1867. évi jegyzőkönyvei

Next