Szent István Társulat választmányi- és bizottmányi gyűléseinek 1882. évi jegyzőkönyvei

Next