Szent István Társulat választmányi- és bizottmányi gyűléseinek 1883. évi jegyzőkönyvei

Next