Szinnyei Ferenc: Kemény Zsigmond munkássága a szabadságharcig. Felolvasta 1920. október 1-én - A Szent István Akadémia Nyelv- és Széptudományi osztályának felolvasásai 1/4. (Budapest, 1924)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSÁt szerkeszti VARGHA DAMJÁN osztálytitkár I. kötet. ________________________—p 4­­szám­ KEMÉNY ZSIGMOND MUNKÁSSÁGA A SZABADSÁGHARCIG SZÉKFOGLALÓ SZINNYEI FERENC R. TAGTÓL Felolvasta 1920. október 1-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1924.

Next