Szotyori-Nagy Ágnes: Házassági akadályok a bizánci akatolikus egyházak jogrendjében és alkalmazásuk a katolikus gyakorlatban - IV. Dissertationes 10. (Budapest, 2014)

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet SZOTYORI-NAGY ÁGNES HÁZASSÁGI AKADÁLYOK A BIZÁNCI AKATOLIKUS EGYHÁZAK JOGRENDJÉBEN ÉS ALKALMAZÁSUK A KATOLIKUS GYAKORLATBAN SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next