Szuromi Szabolcs Anzelm: A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII-XIII. században - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 4. (Budapest, 2002)

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet SZUROMI SZABOLCS ANZELM A TEMETÉSRE VONATKOZÓ EGYHÁZFEGYELEM A XII-XIII. SZÁZADBAN SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next