Szuromi Szabolcs Anzelm: A teológia és a kánonjog harmóniája. Az egyház tanbeli és fegyelmi egysége - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholica de Petro Pázmány nominate. III., Studia 20. (Budapest, 2020)

Next