Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Parare Viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Takar OCist.’s 75 th Birthday - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 7. (Budapest, 2005)

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet РЯ1ЩЕ VHM DOMINO SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next