Tóth István (szerk.): Szívvel szóval tiszta ésszel. Himnuszok, zsolozsmák, intelmek és könyörgések latin nyelvű költészetünkből (Budapest, 2001)

Next